ارتودنسی

ارتودنسی

ارتودنسی دندان روشی برای بهبود عملکرد ، وضعیت و ظاهر دندان ها می باشد. ارتودنسی در لغت به معنی ردیف...

۱۳۹۷۱۲۲۳۲۱۴۹۰۳
جرم گیری

جرم گیری

یکی از اقداماتی که بسیاری افراد در روزهای پایانی سال انجام می‌دهند جرمگیری دندان‌هاست. چرا که فکر می‌کنند با جرمگیری...

۱۳۹۴۰۴۱۸۱۴۱۳۲۷